top of page

Privacybeleid

1 Verantwoordelijke voor de verwerking

DP Kwadraat, Albert Liénartstraat 24, 9300 Aalst

Het liefst verzamelen we zo min mogelijk gegevens van jullie. Nochtans is dat soms echt wel nodig, wanneer je bijvoorbeeld klant bent en van onze diensten gebruik wil maken. Wij behandelen jullie gegevens altijd zorgvuldig en stellen alles in het werk om jullie privacy te waarborgen.

Als bedrijf gespecialiseerd in privacy en protection willen we jullie dan ook de volgende privacy-waarborgen geven.

 1. Wij delen jullie persoonlijke gegevens nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

 2. Wij beschermen jullie persoonlijke gegevens beschermen alsof het die van onszelf zouden zijn.

 3. Wij gebruiken jullie persoonlijke gegevens alleen voor de hieronder duidelijk omschreven doeleinden.

2 Doeleinden voor de verwerking

Wij verwerken jullie gegevens enkel in het kader van

 • de klantenadministratie

 • de leveranciersadministratie

 • het organiseren van evenementen bv webinars

 • het informeren van klanten over activiteiten van DP Kwadraat of leveranciers

 • het eventuele doorsturen van aanbiedingen van DP Kwadraat of door derden voor de klanten

 • het behandelen van vragen of klachten van klanten of van derden tegen klanten

 

Naam en adres

Je naam verwerken we omdat we jullie liever persoonlijk aanspreken i.p.v. met een of andere code. Zonder je adres kunnen we geen “facturen”  uitschrijven en kunnen we ook je ook niet aanschrijven mochten we er niet in slagen jullie op een andere manier te contacteren. 

E-mailadres en telefoonnummer

Jouw email hebben we nodig om met jullie te communiceren.

Bovendien sturen we jullie “facturen” exclusief via email. Daarnaast houden we jullie hier mee op de hoogte van de activiteiten die we organiseren, eventuele aanbiedingen die we interessant genoeg vinden om met jullie te delen en alle andere informatie ivm GDPR/AVG.

Betaalgegevens

We verwerken jullie betaalgegevens via de diensten van onze bank en eventuele online betalingsplatform.

 

Uiteraard staat het jullie vrij om er voor te kiezen geen mails van ons te ontvangen en ons dit te laten weten, behalve deze inzake facturatie.

3 Doorgifte aan derden

Jullie gegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers, die hiertoe een specifieke instructie van DP Kwadraat ontvangen en de gegevens enkel mogen verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden, op basis van een verwerkersovereenkomst.

Wij verkopen jullie gegevens aan niemand. We zullen je gegevens alleen met anderen delen in de volgende gevallen:

– voor het verlenen of uitvoeren van onze dienstverlening

– voor betaaldiensten om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken.

– voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting

Overzicht verwerkers

Voor de algemene interne werking evenals voor diensten en producten van DP Kwadraat doen wij beroep op onderstaande verwerkers. In het overzicht vind je steeds als je op het logo klikt de link terug naar de privacy policy van de verwerker.

Overzicht subverwerkers

Voor het leveren van bepaalde diensten en producten doet DP Kwadraat beroep op onderstaande subverwerkers. 

- Double-u - https://www.double-u.be/privacy-verklaring/

- Edu-Tech - https://edu-tech.be/privacybeleid/

Gebruik van Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics-cookies, maar we hebben ons best gedaan dit zo privacyvriendelijk mogelijk in te stellen. Welke maatregelen hebben we hiervoor genomen?

 • een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;

 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;

 • 'gegevens delen' staat uitgezet;

 • we maken geen gebruik van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

4 DP Kwadraat als verwerker

Voor sommige dienstverleningen treed DP Kwadraat op als verwerker. Indien dit voor u het geval is en er is nog geen verwerkersovereenkomst mag je deze altijd doorsturen naar hello@dpkwadraat.be.

Indien jullie zelf geen hebben, kunnen wij jullie daarmee helpen.

5 Bewaartermijnen

Gegevens worden bijgehouden voor een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

In uitzondering hierop zijn wij verplicht om de gegevens inzake de boekhouding zeven jaar bij te houden zoals voor facturatie.

6 Hoe bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

7 Rechten van de betrokkene

Klanten hebben de volgende rechten ten aanzien van DP Kwadraat:

 • Het recht op inzage tot en verbetering van hun gegevens die DP Kwadraat verwerkt

 • Het recht op het wissen en beperking van hun gegevens die DP Kwadraat verwerkt, in de mate dat dit verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking

 • Het recht op verzet indien u niet langer op de hoogte wil worden gesteld van updates of direct marketing mails

 • Het recht op gegevensoverdracht en dit in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Als de doeleinden voor verwerking wijzigen of deze kennisgeving wordt aangepast zal DP Kwadraat hier voorafgaand over communiceren.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

8 Contactgegevens

Jullie kunnen ons uiteraard contacteren voor alle vragen over jullie rechten en/of over de verwerking van persoonsgegevens of voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens. We verkiezen hiervoor een centraal e-mailadres: privacy@dpkwadraat.be

Laatste update: 20/04/2020

Logo
Verwerker
Doel
Compliancy
Privacy Policy
Combell
Registrar www.gdprvragen.be
GDPR
https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy
Neostrada
Webhosting
GDPR
https://www.neostrada.be/privacy-verklaring.html
The Rocket Science Group LLC
Versturen nieuwsbrieven
EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
Leeman & Kuiper b.v.
Facturatie
GDPR
https://www.factuursturen.be/privacy
Wix
Beheerder website
EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK
https://nl.wix.com/about/privacy
Microsoft
Microsoft 365 Business Standard: E-mail, agenda, contactbeheer, filesharing, online meeting
EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
bottom of page